מהלכים פרסומיים / שיווקיים

לשכת עורכי הדין/
ועידת המשפט השנתית
של ישראל