האגודה הישראלית לסוכרת
(א.י.ל)

קמפיין הגברת מודעות לקשר בין סוכרת ומחלות לב.
שיתוף פעולה חשוב של האגודה הישראלית לסוכרת (א.י.ל) וחברת התרופות נובו נורדי.

לכל המהלכים