יפה נוף/אוויר נקי

התבקשנו על ידי עיריית חיפה, המשרד להגנת הסביבה וחברת יפה נוף, לתכנן מהלך פרסומי חוצה פלטפורמות, ולתקשר את כניסת חוק אוויר נקי בחיפה.
מסע הפרסום נועד להסביר לציבור את מהות הפרויקט, היקפו ותועלותיו, וליידע את הקהל המקומי והרחב על כניסת החוק לתוקף וכן על תחילת האכיפה.
בחרנו בשפה ויזואלית רלוונטית ונקיה שתשדר את הערכים שעומדים מאחורי החוק.

image
image
image
image
image
image
image
image
לכל המהלכים